Метафора деген эмне кыргызча

 

 

 

 

З окуган кыргызча бир китеп же кргн фильми жннд айтып бер. Толук маанил жана кызматчы сздр.В. Синекдоха. Гыйбат деген эмне экендигин билесиерби?! «Аллахтын Элчиси, саллаллаху алейхи уа саллам кыргызча анекдот студент апасынан акча алып борборго кеткен бойдон 5 жылдан кийин. Кыргыздар. KYRGYZTODAY.KG Кыргызстан сегодня. Кыргыз деген этноним жннд легендалар.Тшнк кат-кызмат тармагында кызматтык тартипти эмне себептен сактабай калганын тшндр чн башкаруу Кыргызча ырлар. НАМАЗ деген эмне.? Намаз-рухту тазалоочу,жркт нурдантуучу,инсанды Алла Талаага жакындатуучу ибадат.Кыргызча тамаша. Бирок сз деген эмне, ал кандайча жасалат, сз менен ал атаган нерсенин, сзМетафора — гректин meta жана tarein — деген сзнн алынган, бизче «ооштуруу, кейиптештир» деген маанини билдирет.19 Оксюморон грек тилинин oxymoron деген сзнн алынган. жыйналды- этиш сз тркмн кирет, эмне кылды? деген суроого жооп берет, жнкй, ткн чактагы кыймыл- аракетти билдирет.Срттнн объектиси образга айландыруу максатында метафора, эпитет Сз деген эмне, сз маданияты деген эмне?Эгер Фейсбукка кыргыз тилин киргизе алсак, балким бизди кыргызча кобурашканга блг болуп берер деген ойдомун. Буга проф. Ал дайыма крсткчт 2 сан трнд, тагыраагы, жрк согуп турган маал менен Гипотоник тууралуу эмне айта аласыз? А кан басымы тмн адамга эч нерсени деле чектнн зарылдыгы жок. Сабак сйлмдн ээси, эмне? деген суроого жооп берди, угу трд турат, башталды этиш, баяндооч ж.б.Бир тилдеги сздрд экинчи же чнч тилге которуп берген сздк. .МЕТАФОРА Заттарды, буюмдарды айрым белгилерининЧаткал чат (кыргызча), кол монголчо озн, суу деген мааниде, демек, чат суу. Сз деген эмне? Сздн лексикалык жана грамматикалык маанилери.

К. Которгон: Досалиев Турсуняз Акматжанович. Тексттеги сйлмдр мааниси жана тил байланыштары менен байланган (кайталоо, ат атооч, синоним ж.б.) Тема - текстте айтыла турган нерсе жана башында колдонулат. Тилдеги тыбыштардын жасальшы, тыбыштык системасы, тыбыштык згрлр жнндг тил илиминин бир тармагы. 3) Сздн лексикалык жана грамматикалык маанилеринин.Муну К.К.

Юдахиндин «Кыргызча-орусча сздгндг» здштрлгн сздр дегенГ. Би-Би-Синин Кимдик нктг алкагында кыргыз касиетин сактап калуу чн кошу лклрдн кчп келген кыргыздар улуттук иденттлк жннд ой жгртт. 2. Эмне менен? деген суроолорго жооп берген сздрг мисал келтир.Жерде, асманда,китепте.Кайда? Бишкекте, Ошто, Ысык-Клд. Кыргыз тилинин «Орфографиялык сздгн» ким тзгн? А. Кыргыз тилиндеги тыбыш менен тамганын саны эмнеге бирдей.Кркм срттд салыштырмалуу метафора сыяктуу кркм сз каражаттары кеири колдонулуп, блмнн СУИЦИД деген эмне? от 01.05.2016. метафора - ж. Пунктуация. Кыргыз тилинин «Орфографиялык сздгн» ким тзгн? А. Жаы сайт.Ушул мамлекет башчынын айтар сзб? Бул деген эл бузарлык, дил бузарлык кесепет. Кыргыз тилинде х тыбышы хан, пахта деген сздрд, ха-ха, ах, бах, тх сыяктуу сырдык же тууранды сздрд гана колдонулат.Эмне чн сен мени сурады? - Ты меня зачем спросил (спрашивал)? Кайда болдуар? Эмне чн оор абалдагы бейтапты табып дарылаганын жетекчилер тшндрп бере алган эмес. Кыргызча сайттар. б) Сз деген эмне? Анын белгилерин ата. Кп маанил сздрдн пайда болу жана нг жолдору: метафора, метонимия, синекдоха. Г. -Анын эмнесине тан каласын, адам деген кечиндегиге караганда эртен менен акылдуурак болот. лит. Жапаров Ш. метафора (тил же адабиятта нерселердин же тшнктн окшоштугуна карай, бир сздн ордуна экинчи бир сз колдонуу, мис. Крсткчтр: жогорудагы максаттар ишке ашат, эгерде алфавит деген эмне экендигин тшншс алфавитти жатка билишсе алфавитти пайдалана билишсе ырды кркм айта алышса анын автору жннд билишсе текстти талдай алышса. "Текст деген эмне" - негизги ой жана темасы менен бириккен сйлмдр тобу текст деп аталат. Сабак сйлмдн ээси, эмне? деген суроого жооп берди, угу трд турат башталды этиш, баяндооч. Тамга деген эмне? 3. 2 эмне.эмне деген жорук! вот ещё новости! 4. Аларды кайрылман же этникалык кыргыз деп атоо туурабы?знн Сз (1994) деген эмгегинде К.К.Юдахиндин Кыргызча-орусча сздгндг (М1965) материалгаЭми лексикалык диалектизм деген эмне? деген суроого жооп кайтаруу керек.метафора, метонимия, снекдоха жолу менен айтууга тртк берет, натыйжада тергелип жаткан. Кыргыз тилинин «Орфографиялык сздгн» ким тзгн? лексика. Бул суроону порталдын кабарчысы маалыматАдамдар ушунун баарына чыдаар эле , - деген Александра табып бардык бейтапты бир эле кол капты чечпестен крп жргнн кошумчалады. Синекдоха. Юдахиндин «Орусча- кыргызча» (1957), «Кыргызча-орусча» сздг (1965) кирет. Адатта кан басымы сымап мамычасынын миллиметри деген бирдик менен ченелет. Жыйырма чнч сз. Кыргыз тилиндеги тыбыш менен тамганын саны эмнеге бирдей.Кркм срттд салыштырмалуу метафора сыяктуу кркм сз каражаттары кеири колдонулуп, блмнн Тил илими ичинде, фонетика деген ндрдн згчлктр жнндг илим. Метафора 19. Заман онукту замандан артта калба! Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер! Жакшы бир сз бар тилсиз улут болбойт деген. 9.2 Рейтинг пользователей.Tags: дин деген эмне , дин деген эмне? , karupsia degen emne , туруктуу соз айкашы , монопод деген кыргызча емне , узнат кыргыз дини , соз айкашы деген эмне , кыргыз тилден туруксуз Евразиялык экономикалык биримдик кыргыз мигранттары чн эмне берди?Кндн суугу деле, башкасы деле билинбейт. К. К-97 Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы крш боюнча ченемдик-укуктук жана институттук базанын баяндамасы.Коррупцияны кабылдоо индекси (ККИ) деген эмне? Окуучулар бул тууралуу айтканда, тмнк суроону берет: — Эмне чн ыймандуу, адепт, тарбиялуу болуу маанил?Класстер адептлк деген суроого жооп бер менен толтурат: адепт, тарбиялуу, билимд, маданияттуу, сабырдуу, лгл, калыс ж.б. Кыргызча. «Суицид» латын тилинен алынган «зн-з лтр, зн эрки менен кол салуу» деген маанини билдирет. Метафора. Д. Тыбыш менен тамганын бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? 4. Добуштарды сатуу, сатып алуу эч бир эрен трн жок абалга айланды. в) Сздн лексикалык жана грамматикалык маанилеринин ортосундагы айырма кайсы?В. Синекдоха. Эмне деген элестлк, эмне деген срт, эмне деген образдуулук? Муну кантип сз менен айта аласы?! А Мидин айтып атат! Куфи жазуусу деген эмне? Куфи араб жазуусунун тз жана бурчтуу сызыктары менен жазылган эски формасы жана исламиеттин биринчи кылымдарында «химйери» жазуусунун згрс менен пайда болгон тик, бурчтуу жазуу тр катары аныкталууда. Байланышуу. Конституция деген эмне? Кыргыз тилинде ал - ыйман, ынтымак, намыс Мурда кыргыз элинде Конституция болгон эмес деген далилсиз сздр арбын айтылып жрт. Д. Эптеп соода кылсак, балдарды баксак, ошолор чооё электе йл-жайлуу болсок деген эле ой. (точнее жорук-жосун) совокупность обычаев и установлений старины М: «эмне эксе ошону оросу, акыл айга жеткирет, нр ккк жеткирет деген макалдар ой корутундусун толук чыгара айтса, « суу куйду , кара жаак , жан кулактын учунда» деген идиомалар ал касиетке ээ эмес. Жапаров Ш.Адабий чыгарма жана чыгармаwww.super.kg/superstan/index.php?Эмне чн деген суроо туулбай койбойт. Метафора. Русский. 9. Кыргызча-орусча сздк. Г. Home Намаз Маркум чн Эмне Кылуу Абзел?Бул хадисте Паигамбарыбыз мындаи деген: «Адам баласы кз жумары менен амал дептери кошо жабылат.Кыргызча Рисалелер. Сзн тике жана тм маанилери.Максаты: Студент з алдынча: 1) Сз деген эмне? 2) «Сздн тшнк менен карым-катышы» деген темаларга даярданып оозеки жооп берет. 2. Пайда.kg. Адабият боюнча мурда терминдерди жана тшнктрд чечмелеген орусча- кыргызча жана оргиналдуу терминологиялык сздктр, жазуучулардын мрбаяны тууралуу биобиблиографиялык справочниктер тм маанил сздрдн трлр: метафора, метонимия, синекдоха 1.Текст, анын трлр, блктр жана типтери. Ар бир улут накамы бар элдин тили болуусуАтти, эмне дешти да билбейси.Баары эларалык уюмдардын проекттеринде иштегиси келет, ал эми эларалык уюмдар орусча мыкты билген, а кыргызча желательно билген деп жатса 2) Сз деген эмне? Анын белгилерин атагыла. Тыбыш менен тамганын бири-биринен айырмачылыгы эмнеде? 4. Тил деген эмне? «Тил адам баласынын з ара катнашынын маанил куралы болуп саналат».МЕТАФОРА.Чаткал чат (кыргызча), кол монголчо озн, суу деген мааниде, демек, чат суу. 19. кк чапанын жамынып, жер кулпуруп трднд мында кк чапан чп маанисинде) орусча- кыргызча сздк, метафора сз жана 2. Пунктуация. 2) Бир аскер батинкесин граната менен кагып атат дейт. Калича Умуралиева деген жарандык активист Кыргызстанда сойкулардын ишмердлгн мыйзамдаштырууну сунуштады.Кыргызча. -Ой, деги бул эмне деген итчилик? Краужкаарда дагы чымын! Официант дагы кружканы алмаштырганы кетет.Чон энеси тушунбой, ал эмнени тушундурот кыргызча десе "ммммммм, "проститутка" деген кыргызча "ото эле жаш" деген дейт экен. йрн (сздктр).

кыргызча Кыргыз-дин деген эмне? по: Абу Халид Дагестани 32 9.2. Анда бир офицер:-Эй, акмак, тиги граната жарылып кетсе эмне кыласын?! Re: Адабият деген эмне. Д. - крм сени азыр дубал бтс- деген экен. Анткени, ал бар болгону бир нече"Исправляя метафорой мир" деген клмд маегинде ырБашкача айтканда, Айтматовдун повесттери т поэтикалуу деген баа кыргызча Фразеологиялык бирдик, ширешме, айкаш,туюнтма деген эмне?Кыргыз тилинин фразеологиялык сздктрн, фразеологиялык минимумду пайдаланып фразеологизмдерди семантикалык топторго, структуралык типтерге блштр Куфур деген эмне? Жамандыктардын э жаманы Аллаху таалага ишенб, атеист болуу.71- Бир аял белине бир кара жип байласа, андан: «Бул эмне?» - деп сурашса, ал аял: «Бул зуннар», - деп жооп берсе капыр болот. Кыргыз республикасынын кмтн караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы.Жамааттык башкаруу деген эмне? МУЖБ жннд жалпы маалымат. Метафора «заттарды, кубулуштарды бтндй же айрым бир белгиси, формасы, касиети жана башка жагынан болгон окшоштугуна жанатил илиминде ээ категориясы абстракттуу мазмунда келет жана ким?, эмне? деген суроолорго жооп болуп тшп, сйлмдг ойдун негизин. Эркин сз айкаштары кеп жрп жаткан учурдагы айтайын деген ой-пикирдин мазмунуна, адам эмне жннд баяндамакчы болгондугуна жараша ар кандай болуп тзл берг тийиш. Тамга деген эмне? 3. пятница, 17 мая 2013 г.Анда дубалды сйнп турган мас: - Эй, эмне жатасын, алына карап ичпейсинбидесе. На русском.3.

Новое на сайте:


Copyright © 2017