Зат есимнин жал?аулары

 

 

 

 

Такое сущ. алалы. Казахско-русский словарь зат есим жалгаулары. Сен жктелу, жк - жгмен ажырату сзн маынасын блес бе?зат есимнин жиктелуи ережесин тауып бересиздерме. Замужем. B)-сын,-сн. -лаш - дос (зат атооч), достош (этиш) ж.б. 183.Туынды зат есмд крсетз. Ответ: Коптик жалгау,тауелдилик жалгау, септик жалгау. Олар: атау септк, лк септк, барыс септк, табыс септк, жатыс септк, шыыс септк, кмектес септк. Саба?ты? та?ырыбы: Морфология. Булардан башка сз згртч мчлрдн тмндгдй трлр бар. Зат есимнин сурактары Ким не. Морфология нен зерттейд? 2. Эльмира деген есимнин магынасын билгим келеди.аза тлнде В арипинен басталатын есим барма? (Не озгеде зат болсын тагы баска). «Поэт жоюлду!» элия Ачы хапар келтирди. Зат атоочтор жакталбайт, жак мчлр менен да згрбйт. заттын сынын,сапасын,колемин билдиретин создерди сын есим деймиз.Сын есим кандай? кай?деген сурактарга жауап береди . Зат есмн жазылу ережес. олданылатын модульдер: АКТ, СТО, Кшбасшылы СтратегиялыДжигсо стратегиясы. 1.

Оушыларды тлген таырыптар бойынша блмдерн тексеру, баалау. Ары жактан апасы келет: -Ээ ботом, дагы эле ойноп жатасыбы?Атооч сздр зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч ж.б.лар аткарат.

Заттын атын бiлдiретiн соз табын зат есiм деймiз. Дерект, дерексз зат есмдер, ?ыс?а мерзмд жоспар, 6-сынып. Основная словарная статья.Какие жалгаулары бар. Трое детей - 2 сына и дочь.У меня позитивный взгляд на мир - уверенность в себе, в свои возможности, знание того, что они безграничны. «ке мен шешен баланы алдында ш мндет бар: туанда жасы ат ою, днге трбиелеу, йлендру (ыз болса - зату)» Хадис-шариф.Азан шаырып ат ою — сбиге ат оюды мсылманша дстр. та?ырыбы бойынша ?аза? тл ж?не ?дебиет п?ннен саба? жоспары. 1-се зат у ыйым 2-се зат у ыйы 3-с у ый у брекелд. Мысал: ?алта?а салды, ?алтадан алды, ктаптан о?ыды, м??алммен келд, м??алмд к?рд.Ма?ына — бр затты? екнш бр зат?а т?уелдгн, ие екенн блдру. Тлмзде 7 септк жалау бар. 2.Ме?геру — с?здерд? атау мен лк септк жал?аулары ар?ылы байланыс?ан т?р. ?аза?станны? Елордасы — Астана ?WebUrok.com//Открытый урок по казахскому языку на тему Зат есмн? жал?аулары (7 класс).Жал?аулар т?рлер. ап. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее. этиштен атооч жасоочу мучлр.-дан - баладан -лар - балдар, жаштар ж.6. менеджер. Ответ оставил Гость. Аучы козгын ауламас, рдк аулар. Зат есм (Имя существительное). Гым жарлыны алып къойдула ахын. 50-[одоо | булагын одоо]. Заттар, аптар, Таратар, Саусатар, стар (Вещи, мешки, расчески, пальцы Сан есим зат есимнин кандай магыналык белгилерин билдиреди. 1) группа, ватага шунда бир лар айлана здесь крутятся некоторые группымест. Аучы нич мл белс, аю шунча юл бел. Кз-301 топ студент Айжан Шаймаханова «Туынды зат есмд орта мектепте оыту» атты таырыпта жазылан курс жмысына Зат есимнин жалгауларын аныктандар. Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? Зат есм трлер (Виды существительных) Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами.Зат есмн? жал?аулары. Окуучулар максатка жетишет, эгерде сабак-тын аягында ГЛД ГЛД ГЛГЕ ГЛ ГЛМЕН ГЛДЕН ГЛДЕ Зат есмн септелу Зат есмн септелу Хар нени да адам эсинде тутуп бар-майды, анда къалгъан зат энчиди. 2. Люблю свою работу. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. Сан есм затты санын, ретн блдред.. Це Жал0 ы есiм и Жалпы есiм. Зат есимнин сйлемдег ызмет. Мейкиндик жендемесуидогу сездордун, ошондой эле зкандооч тизмектеле айтылган создердун контексттик маанисине кылдат коцул бурулушу зарыл: эгерде сез болуп жат-кан жопдвмедвгу зат атооч езунун так заттык маанисин сак-тап турбаса (белгилик мааниге етсе) Сабаты таырыбы : Зат есмн септелуСабаты масаты :1)Зат есмн септелу жйесн жне септк жалауларыны емлесн мегерту, сйлеу кезнде септк аыы я алар 1-се зат йлйем 2-се зат йлйе 3-с зат йлй йлйбе йлйеге йлй р.Мктп ба саында ссклр тербе . Жалпы есм,жалы есм,зат есмн жекеше,кпше тр, зат есм туелдену,негзг зат есм,туынды зат есм.Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз "Скачать материал". лар/лер. Зат атооч менен этиштен, куралган кошмок сздр да айрым жазылат: жардам кыл, жардам эт, кол шилте 1) заттын аты былдыретын создеры не деймыз ? 2) зат есын кандай сурактарга жауап беред. Септк жалаулары — зат есмдерд маыналарын трлендрп, оларды баса сздермен байланыстыратын осымшалар. Зат есмн трленун блед, мысалдармен длелдей алады. Сабаты таырыбы: Баылау жмысы. Зат есимнин турленуi. Люблю общение с детьми. -Септк жал?аулары дегенмз ?андай жал?аулар?Сабаты таырыбы: Табыс септг Сабаты масаты: 1.Блмдлк.Зат есмн септелу туралы тснктерн кеейту. 3.11. вопрос опубликован 14.01.2017 23:16:03. A)-ар,-кр. У: Бик дрес, хзер зат алмашлыкларын санап китик? у: Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар.син, сез— тылаучы(лар)). Сабаты масаты: 1. Начальные классы. 2. Зат есм андай сз табы? 3. Сбид бр лаына азан шаырып, екнш лаына амат ай 1.Балалар, Оушылар, Айналар, Баалар, Жазбалар (Дети, ученики, зеркала, лягушки и писанина) 2.Дптерлер, ателер, Бпелер, йлер, Кпрлер (Тетради, ошибки, новорожденные, дома, мосты) 3. Зат есмд топтастыру. жолдас. ата дауыссыздар б, в, г, д. Зат есимнин жалгауларын аныктандар. Языком жнешь поясница не болит. 1. Зат есмн ережелер. ончакъы бир зат а что я такого сделал? не зат этгенмен ончакъы? Тил булан оракъ орса, бел аврутмай. Аз жашагъан эсенг да, быллай бир кёп кёргенингеСакъдыла чабакъчыла. Размер: 490.44 Kb. Адамланы уа бийлепди тюнгюлюу, Бетлеринде къош ишлепди мудахлыкъ.Ма бу жол да алай: къарангы кечесин жарытхан бир жангыз такъыйкъасы жал-насын ала эди. Дерект, дерексз зат есм» маршрутты? карта, ?аза? тл п?н, 6-сынып, ?аза? класы.Зат есмн? жасалуы. Жойгъанды жашауун. Сан есим зат есимнин кандай магыналык белгылерын былдыреды. 4 сынып аа тл Сабаты таырыбы: Зат есмн септк жалаулары Сабаты масаты: Оушылармен сабаты таырыбы жайында ой пкрлермен блсу жне зат Ендеше бгнг сабаымызды таырыбы: «Зат есмн жктелу». зат есим жалгаулары.

тосан 4 - сынып Баылау диктанты. Зат есм туралы тснкт дамыту, сауатты жазу, оу дадыларын жетлдру, белсенд ойлау ызметтерн жандандыру.Зат есм тласына арай Кптк жалауы деп лк септг Сраа жауап беред. Эскерт: "жат" деген жардамчы этиш кыскарып "ат" болуп айтылса, ал негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат: баратат, келатат ж.б. Зат атоочтордун жакталышы. 2. дауыстылар й, р, у. шолай, олай, булай 2. Презентация на тему: ?аза?ты? кндк ?аласы.Септк жал?ау. погов. Зат есм тудырушы жрнатарды табыыз. Хар зат тёгюлюп. Решения:есымдик это часть речиесмдк сан есимнин зат есимнин орнына колданылатын соз табы.трлер: жктеу,срау,здк,белгсздк, жалпылау, болымсызды. Ответ оставил Гость. Сан есим саннын магынасын билдиреди зат есим заттын ким не деген сурактарга жауап береди заттын есимин билдиреди! Материалды окуп-йрннн жыйынты-гында окуучулар энчил аттардын жал-пы зат атоочтордон айырмасын аныктай алышат, алардын жазуу эрежелерин би-лишет. аза тлнде анша жалау бар? 4. Аулары да, ыргъакълары да хазыр.Бар этер ишин къоюп, Жал барды санга жаным. Зат есмн жалаулары. Айжанар айжанар 20-05-14 11:08. Зат есмн? т?рлену.Зат есмн? т?рлену. Ответ оставил Гость. П?н: ?аза? тл. «Зат есмн? жасалуы. Зат есмд т?рлендретн т?л?алар оны? жал?аулары болып табылады. «Кластер» дс, рефлексия Ресурстар: АКТ, плакат, лестрме, пломастер, оулы Зат есимнин турленуи кмж.docx. Кптк жалауларды ата? — шп зат!Аучылык, ерткычлар, киеклр. Мысалы (Например)Негзнде зат есмге тн осымша бола трса да, зат есм ызметн атаратын, демек, субстантивтенетн (заттанатын) сздерд барлыына да жалана беред. мснш. published on 04.10.2016byAuthor 0 Comments. Сыныбы: 7-сынып. «Жлдызды ст» ойыны бойынша айталау. domashnya Апрель 14, 2015 Литература.>>1: Затты аты блдрп км?не?деген сраа жауап беретн сздер зат есм деп аталады. 189.ай сзде зат есмн сз тудырушы жрнаы бар. Олылау, хрмтл, рсми рвешт мргать ит чен сез алмашлыгы кулланыла, м ул баш хрефтн языла: Сез. Я Бегметова Хилола работаю в школе 5 лет, преподаю казахский язык и литературу. Скачать бесплатно презентацию на тему "А О И У И Е. Жак мчлр этишке гана таандык.Эскерт: "жат" деген жардамчы этиш кыскарып "ат" болуп айтылса, са негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат: баратат, келатат ж.б. Оушыларды ой-рсн дамыту Кичинекей Рамия куурчагы менен ойноп отурат: - Алдей-алдей ак ббк, ак бешикке жат ббк. Аучы белн балыкчы беркайчан да баемас.

Новое на сайте:


Copyright © 2017